Bilder

Bilder publiceras hela tiden på vår facebooksida samt vårat instagramkonto, så följ oss gärna där:

https://www.facebook.com/kennelhappyqueens

https://www.instagram.com/kennelhappyqueens/

Gabbi o Topsi