HD Röntgen Alice och Cheri

Vi har HD-Röntgat Alice och Cheri.

Alice fick HD grad C och kommer därmed omplacerad då vi inte avlar på C-höfter.

Cheri fick HD grad A.